20 bordspel i 1

20 bordspel i ett

Bordspel är riktigt kul, men har den nackdelen att de tar upp mycket plats. Med 20-in-1 Multiplay Games Table ($382) har man hittat en smart lösning på detta. Man har sett till att få in biljard, pingis, air hockey och 17 andra spel i ett och samma bord. (via)

View this post in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>