Berlin i 3D i Google Earth – video

En videodemonstration av det fantastiska nya 3D-lageret för Berlin i Google Earth. Man kan kliva in i vissa byggnader och på tågperrongen står det folk och man ser avgångstider på skyltarna.

Se videoklippet ovan eller gå direkt till YouTube.

Via Google Earth Blog. [tags]google, tyskland, berling, 3d[/tags].

One thought on “Berlin i 3D i Google Earth – video”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>