Biomedicinska bilder

Nervceller av Ludovic Collin

Vinnande bidrag i Biomedical Image Awards 2006. Vissa bidrag innehåller ett ljudklipp där forskaren bakom bilden intervjuas. Du kan även läsa biografier om alla deltagare, samt rösta på din favoritbild.

Via linkfilter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>