Blogger för Word

Blogger för Word

Blogger har nu släppt ett tillägg till Microsofts program Word som gör att man kan posta sina blogginlägg direkt från ett Word-dokument (om man använder Blogger för att publicera sina inlägg). Tillägget är gratis att ladda ner. Du kan läsa mer om denna nyhet på Blogger Help : About Blogger for Word.

One thought on “Blogger för Word”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>