Docs & Spreadsheets med Gmail

Gmail

Google har nu integrerat en del av Docs & Spreadsheets med Gmail. När du får ett mail innehållandes ett textdokument eller ett kalkylblad, har du numera det nya alternativet “Open as a Google spreadsheet Download” alt. “Open as a Google document Download”. Fungerar än så länge endast om du har valt engelska som språk i dina Gmail-inställningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>