Ett gående hus

Gående hus

Modulhussystemet “Walking House” är kapabelt att röra sig i hastigheter upp till 6o meter per timme och beskrivs som möjligheten till ett nomadliv genom stadens gator och torg, med minimal påverkan på miljön.

Här kan du se ett videodemonstration av det mobila huset:

Med små vindkraftverk och solpaneler alstras energi för att driva boendet och det finns ett system som tar tillvara på regnvatten som sedan kan användas till dusch och annat.

På adressen n55.dk kan du läsa mer om det gående huset.

(Via SlipperyBrick)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>