Fler söknyheter från Google

Google Maps har ju tidigare nämnts här på Smidigt.se. Denna tjänst har nu utökats med Google Maps UK. Förhoppningsvis ett steg närmare Google Maps Sweden. En annan nyhet är Google Local UK – en tjänst för att hitta restauranger m m, som nu alltså även finns för Storbritanien och Nordirland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>