Framtidens radiatorer

Fedora fotvärmare

Fedora är en radiator designat Falaise Eric och Christine Birkhoven, och var ett av bidragen i Designboom’s designtävling “Radical Radiator of the Future“.

Istället för att endast vara ett platt element, har man här skapat ett utrymme för att t ex kunna värma sina fötter eller låta katten slå sig till ro.

Fedora kattsäng

Via CubeMe. [tags]hem, radiator, element, värme[/tags].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>