Google Accessible Search

Google Google Accessible Search är en nytt Google Labs-projekt där man provar en ny variant för sortering av sökresultat. Utöver de vanliga kriterierna för sökresultatens rangordning, räknar man i Accessible Search även in hur pass användarvänlig webbplatsen är.

Du kan läsa mer om detta i den officiella Google-bloggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>