Google News Feeds

GoogleEn sak som saknats på Google News är möjligheten att prenumerera på flöden för de olika nyheterna. Nu har Google lagt till den möjligheten. Du kan välja mellan formaten RSS och Atom, och du kan välja mellan följande kategorier: Top News, World, US, Business, Sci/Tech, Health, Sports, Entertainment. Mer information om denna nya tjänst, samt länkar till samtliga flöden, hittar du på Google News – About Feeds and Terms of Use.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>