Google News i skarp version

Google NewsGoogle News, Googles tjänst med vilken du kan skapa en personaliserad sida med samlade nyheter, har nu gått från beta till skarp version. En av nyheterna är att du som använder Googles personliga sökningar kan få rekomendationer baserade på tidigare nyheter du läst.

Mer information om Google News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>