Handledsband med lysdioder

Handledsband med lysdioder

Här är ett sätt att hålla handlederna varma, som vi ju alla vet hur viktigt det är, och samtidigt visa din kärlek till lysdioder.

Du kan programmera upp till sex olika meddelanden att visa på displayen. Varje meddelande kan innehålla max 255 tecken.

Tyvärr finns ingen uppgift om vad dessa handledsband kostar.

(Sci Fi Tech via Tech Digest)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>