Hjälp med bildredigering

Rework Gallery

The rework gallery hjälper medlemmar varandra med att snygga till bilder som folk tagit. Till de flesta bilder kan man se hur bilden såg ut innan redigering, och till vissa finns även en beskrivning på hur redigeringen gått till.

Via del.icio.us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>