Laservattenpass

Laservattenpass

Vill du vara helt säker på att din nya platteve hamnar i våg när du langar upp den på väggen? Multi-Function Mini Laser Level ($17) hjälper dig genom att med röd laser projicera horisontella och vertikala linjer.

View this post in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>