Lysdiodskylt med valfri text

Lysdiodskylt

USB LED Scrolling Message Board ($37) är en skylt som kan visa valfri text med lysdioder. Du kan lagra upp till 8 meddelanden och varje av dessa kan innehålla max 253 tecken.

Det finns inställningar för hastighet, ljusstyrka och olika visningslägen.

View this post in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>