Plasmarör för musikspelaren

DJ Plasma Indication Tube

Med DJ Plasma Indication Tube kan du skapa en egen liten ljusshow genom att koppla in din befintliga musikspelare i line-in-uttaget som sitter på foten.

Plasmarören skapar sedan diverse ljuseffekter till musiken som spelas. Med en ratt på sockeln kan du justera nivån på DJ Plasma Indication Tube (100 kr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>