Projektorklocka med dubbla armar

Projektorklocka

Istället för att endast ha en arm, som oftast brukar vara fallet med den här typen av prylar, så har den här projektorklockan två armar; En för att visa den aktuella tiden och en för att visa dag och datum.

Projektorklockan med dubbla armar kan även visa temperatur i Celsius eller Fahrenheit. Pridukten säljs genom Watch Brando för cirka 85 kronor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>