Pyramid för hjärnjympa

Pyramid för hjärnjympa

Om man tog den klassiska Rubiks kub och gjorde om till en pyramid, så skulle den kanske kunna ha sett ut ungefär så här.

Brain Twist Pyramid Puzzle (90 kr) mäter 110 x 110 x 110 mm och fungerar som sin förebild, där det gäller att få samma färg på varje sida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>