Så gör man med sandaler

Johnny Applesandal

I den dubbelbottnade sulan på sandalen Johnny Applesandal finns kanaler som innehåller frön. Dessa frön släpps ut lite då och då medan man går omkring. Förhoppningen är att detta skall kunna bidra till en bättre miljö eftersom plantorna kan bryta ner giftiga ämnen med mera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>