Skulpturer av skrivmaskiner

Nude-O

Den amerikanske konstnären Jeremy Mayer gör spännande skulpturer genom att sätta ihop delar från gamla skivmaskiner.

Se mer av hans konst på Rhino Studio och Saatchi Gallery.

Via Neatorama. [tags]konst, skulpturer, skrivmaskiner[/tags].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>