Spam-konst

Spam-planta

Istället för att bara beklaga sig över all spam som trillade in i mejlboxen, bestämde sig den rumänske konstnären Alex Dragulescu för att göra något kreativt av situationen. Genom att låta skräpmejlens ASCII-värden bestämma form och kvalitet, skapar Alex spam-plantor och spam-arkitektur.

Du kan läsa mer i denna artikel från USA Today.com.

Via Neatorama.

One thought on “Spam-konst”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>