Svävande fotoram

Svävande fotoram

Här har vi ännu ett exempel på en svävande produkt, precis som man tidigare kunnat se i form av en baseboll, lampa och jordglob.

Den svävande fotoramen mäter 13 x 16.5 x 5 cm med den 12.5 x 8.5 cm stora ramen svävande inuti den omslutande upplysta träkonstruktionen. Priset ligger på cirka 220 kronor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>