Träffsäker penna

Bulls Eye Pen

Bulls Eye Pen – en läcker penna i form av en dartpil som sitter mitt i prick. En magnet i stället gör att pennan alltid står upprätt. Bulls Eye Pen kostar cirka 110 kronor och kan även tjänstgöra som pappersvikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>