Transformers Schack

Transformers Schack

Transformers Generation 1 Chess Set är ett schackspel med figurer från den tecknade 80-talsserien Transformers, som handlade om robotar som kunde förvandla sig till fordon och annat.

Varje spelpjäs är cirka 9 cm hög och spelet kommer att gå loss på drygt 2000 kronor när det släpps till våren.

Via Urban Retro Lifestyle. [tags]transformer, schack, spel[/tags].

One thought on “Transformers Schack”

  1. I ludologin (läran om spel) pratar man om att många spel innehåller tema. Dock inte alla spel och de som har ett tema har det i olika grad. WoW har t ex ett ganska starkt tema – mycket av dina handlingar motiveras av temat.

    Transformerschack har ett förhållndevis svagt tema. Starkare än orginalet, men ändå svagt.

    Pax för att spela Galvatron

    hälsar

    Ola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>