Världslig statistik

Världslig statistik

Ett lite annorlunda gränssnitt för att se statistik över länders befolkning, och information om länders storlek. Tillsammans med statistiken finns även länkar vidare till Wikipedia, för utförligare information om valt land.

Se även det tidigare inlägget Världens befolkning.

Via digg.

2 thoughts on “Världslig statistik”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>