Vidvinkellins för iPhone

Vidvinkellins för iPhone

Du kanske kommer ihåg förra månadens nyhet om teleskopet för iPhone. Nu kan du även förse din Apple mobiltelefon med en vidvinkellins.

Här kan du se en jämförelse med och utan lins:

Vidvinkellins för iPhone - Exempel

En vidvinkellins för iPhone går loss på cirka 70 kronor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>