Vik en egen iPhone

iPhone PDF

iPhone Countdown to June är en sida som visar hur många timmar, minuter och sekunder det är kvar till iPhone lanseras. Man erbjuder även möjligheten att ladda hem en pdf-mall av iPhone, så du kan vika en egen lur av papper, i väntan på den riktiga.

Via Macfeber.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>