6 thoughts on “Kalkylera mera”

  1. Testa Geogebra den är RIKTIGT bra. Dunder kul att leka runt med olika formler och funktioner. Eller gemotriska former mm. Bra gränssnitt och inuitivt.

  2. Pingback: WebbNytt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *