2 thoughts on “Pimp My Rollator”

  1. Trott? Det heter så. Också. Tillverkarna verkar föredra “rollator” (internationellt och fint). Språkrådet, jag själv och ganska många andra föredrar “rullator”.

    (Rull- verkar vid en ovetenskaplig koll ungefär dubbelt så vanligt som roll-.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *