2 thoughts on “Placeopedia (inlägget flyttat)”

  1. Tjena, nej du behäöver inte zooma ut. Du kan byta till “Satellite” så får du satelit bilder ist. för kartor, inte lika bra som
    lantmäteriets kartor
    men bra nog..

    Det som är lite tråkigt är att man inte kommer åt den svenska wikipedia så vitt jag vet.

  2. Pingback: WebbNytt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *