Skype Zones i Stockholm City

Skype Zones

Skype och Aftonbladet.se lanserar idag Skype Zones, det första helt öppna och kostnadsfria WiFi-nätverket i Stockholms innerstad.

Skype Zones består av ett nittiotal hotspots i Stockholms innerstad och bärs upp av ett urval caféer, restauranger och parker. Skype Zones är gratis för alla som vill koppla upp sig mot internet via sina bärbara datorer, handdatorer, smartphones, WiFi-lurar, eller 3’s Xseriesmobiler.

[tags]skype, aftonbaldet, wifi[/tags].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *